آموزش گرامر

همه چیز درباره جملات شرطی (Conditional sentence) ها

Posted by
No votes yet.
Please wait...

یکی از مهمترین موضوعات گرامر انگلیسی، جملات شرطی یا همان Conditional ها هستند. که با If به معنی اگر می شوند و جملاتی دو قسمتی هستند (با ویرگول جدا می شوند) که همانند خود زبان فارسی هستند مثلا “اگر امروز باران بیاید، در خانه می مانیم”.

در این پست به معرفی کامل انواع جملات شرطی می پردازیم:

 

عبارات شرطی در انگلیس بر پنج قسم هستند:

Zero:
If the weather is good, I go swimming.

اگر هوا خوب باشد میروم شنا میکنم.
نکته:
هر موقع که هوا خوب باشد این اتفاق می افتد.

First:
If the weather is good, I will go swimming.

اگر هوا خوب باشد شنا خواهم کرد.
نکته:
صحبت در مورد آینده

Second:
If the weather were good, I would go swimming.

اگر هوا خوب بود شنا میکردم.
نکته:
صحبت در مورد حال(خیال و تصور).

Third:
If the weather had been good, I would have gone swimming.

اگر هوا خوب می بود شنا کرده بودم.
نکته:
صحبت در مورد گذشته و نتیجه ی آن در گذشته.

نکته مهم:
عبارات شرطی نوع صفر و اول واقعی محسوب میشوند (real ).
عبارات شرطی نوع دوم و سوم غیر واقعی محسوب میشوند (unreal ).

عبارات شرطی قاطی شده:

Mix conditional:
If I had bought, I would be reach.

شرطی مخلوط تلفیقی از عبارت شرطی نوع دوم است و نوع سوم.
نکته:
صحبت در مورد گذشته و نتیجه آن در زمان حال.

Unless/if
If you don’t study, you won’t pass.

اگر درس نخونی قبول نخواهی شد.

Unless you study, you won’t pass.

نخونی قبول نخواهی شد.

وارونگی:
عبارت است از حذف if در عبارات شرطی و جابجایی افعال ناقص(modal verbs ) و فعل to be  با فاعل جمله.

Simple
If you should need more money, I’ll lend you some.
Inversion
Should you need more money, I’ll lend you some.Simple
If I were you now, I would help her.
Inversion
Were I you now, I would help her.

Simple
If I had had a gun last years, I would have killed her.
Inversion
Had I had a gun last years, I would have killed her.

منبع: www.ieltsiran.ir

No votes yet.
Please wait...

One comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *