معرفی شخصیتهای مرتبط با شاه عباس صفوی

Posted by
No votes yet.
Please wait...

شاه عباس صفوی از بزرگترین و موفق ترین پادشاهان تاریخ ایران است.

در این پست شخصیتهای معروف و مهم که اطرافیان شاه عباس صفوی بودند را معرفی می کنم.

 

خانواده شاه عباس:

شاه تهماسب صفوی، 18 فرزند داشت که مهمترین آنها:

شاه محمد خدابنده، حیدر میرزا، شاه اسماعیل دوم، پریخان خانم

 

وقتی شاه تهماسب فوت می کند، حیدر میرزا ( که اصالت گرجی داشت) شاه می شود که اما فقط 1 روز عمر می کند. او با دسیسه و توطئه پریخان خانم کشته می شود. پریخان خانم، زنی بسیار باهوش و پرنفوذ بین ارتش قزلباش ها بود.

سپس او، شاه اسماعیل دوم را شاه می کند.

شاه اسماعیل دوم، بلافاصله دستور قتل عام همه شاهزاده های صفوی را می دهد. او بسیاری از عموها، عموزادگان، برادران و برادرزادگان خودش را به قتل رساند. اما برادرش محمدخدابنده را چون چشم هایش کم سو بود کم خطر دانست پس او را به قتل نرساند.  شاه عباس هم در بین لیست او بودند که از قضای تقدیر سرنوشت، دستور قتل او عملی نمی شود.

شاه اسماعیل دوم فقط یک سال و نیم حکومت می کند. و به خاطر خونریزی هایی که داشت توسط امرای قزلباش به قتل رسید.

سپس برادرش شاه محمد خدابنده پادشاه می شود که چون چشمهایش کم سو بودند و پادشاه ضعیفی بود.

پسرش (شاه عباس صفوی) علیه او شورش می کند و شاه محمدخدابنده را زندانی می کند و خودش پادشاه می شود. او 41 سال با اقتدار و شکوه پادشاهی کرد.

 

اطرافیان شاه عباس:

علی قلی خان شاملو (علی‌قلی بیگ گورکان شاملو): از رجال قزلباش طایفه شاملو بود که والی هرات بود. او کسی بود که از شاه اسماعیل دوم حکم قتل عباس میرزا را دریافت کرده بود، اما حکم قتل را به تاخیر انداخت تا زمانی که خود شاه اسماعیل دوم به قتل رسید و در نتیجه حکم قتل عباس میرزا لغو شد. او جان عباس را نجات داد.

 

مرشدقلی خان استاجلو: از امرای قزلباش طایفه استاجلو بود. او در زمان شاه اسماعیل دوم حاکم سیستان بود و در زمان شاه محمدخدابنده حاکم باخزر و خواف شد.

 

با پادشاه شدن محمدخدابنده، خیرالنسا بیگم (مادر عباس میرزا) نامه می نویسد که عباس میرزا را به قزوین بفرستند. اما مرشدقلی خان استاجلو و علی قلی خان شاملو با هم متحد شدند و عباس میرزا را نفرستادند. اما در این بین مرتضی‌قلی خان پرناک ترکمان که از دیگر حاکمان خراسان بود، موافق فرستادن عباس میرزا بود.

 

مرتضی‌قلی خان پرناک ترکمان: از امرای قزلباش طایفه پرناک بود که حاکم مشهد بود.

 

در نبردهای محاصره قلعه نیشابور و جنگ تیرپل مرتضی‌قلی خان پرناک ترکمان از طرف حکومت مرکزی صفوی (شاه محمدخدابنده) بود و مرشدقلی خان استاجلو و علی قلی خان شاملو از طرف عباس میرزا می جنگیدند.

No votes yet.
Please wait...

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *