قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / زبان انگلیسی و دیکشنری (صفحه 2)

زبان انگلیسی و دیکشنری

دیکشنری حسابداری و اقتصاد

دیکشنری برق

stock: سهام dividend: سود سهام swaps: سواپ ها reinsurance: بیمه اتکایی security: اوراق بهادار bond: اوراق قرضه equity: حقوق صاحبان سهام option: اختیار معامله yield: بازده proceed: سود credit market: بازار اوراق قرضه credit: اعتبار stock option: اختیار خرید سهام fire sale: مزایده، حراج depository: سپرده گذاری moneyness: جنبه پولی …

توضیحات بیشتر »

دیکشنری رشته مهندسی برق

دیکشنری برق

current: جریان Voltage: ولتاژ Resistor, Resistance: مقاومت Capacitor: خازن Inductor,Coil: سلف، سیم پیچ reactance: راکتانس Impedance: امپدانس voltage drop: افت ولتاژ time constant: ثابت زمانی frequency response: پاسخ فرکانسی low frequency: فرکانس پایین fuzzy: فازی time-domain: حوزه زمان leakage: نشتی excite: تحریک کردن series: سری parallel: موازی shunt: شنت thyristor: …

توضیحات بیشتر »

دیکشنری ریاضی

دیکشنری برق

فرهنگ لغت و دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی رشته ریاضی fraction: کسر numerator: صورت denminator: مخرج derivative: مشتق integral: انتگرال complex : عدد مختلط integer: عدد صحیح conjugate: عدد مزدوج more than unity: بزرگتر از واحد differentiation: مشتق گیری integration: انتگرال گیری product: حاصل subcript: اندیس superscript: …

توضیحات بیشتر »